KNMT Gevisiteerd

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop.
Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij ons laten visiteren. Dit is gebeurd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
Tijdens de visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken of de praktijk:

  •         de patiënt  de zorg biedt volgens geldende eisen en kwaliteitsnormen.
  •         de interne structuur goed organiseert;
  •         wet- en regelgeving naleeft
  •         de tandarts handelt na de volgens de geldende richtlijnen en protocollen

Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!